Home » Szkolenie » E-29 Indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu PN-ISO 15705:2005

szkolenia

E-29 Indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu PN-ISO 15705:2005


Celem spotkania jest omówienie normy PN-ISO 15705:2005 oznaczanie indeksu zapotrzebowania tlenu.  Najistotniejsze elementy przeprowadzenia analizy, omówienie wzorców pomiarowych i urządzeń.


Harmonogram spotkania:
02.02.2021 godzina 13.00-14.30


Wykładowca:

Katarzyna Ulas kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości –  chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i audytor wewnętrzny  (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie  z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach –  inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan. Od 2004r. związana z Gdańską Fundacją Wody, na początku jako uczestnika szkoleń i badań biegłości.