Home » Szkolenie » E-289 Czynniki charakteryzujące ścieki i procesy zachodzące w procesach biologicznego i chemicznego ich oczyszczania

szkolenia

E-289 Czynniki charakteryzujące ścieki i procesy zachodzące w procesach biologicznego i chemicznego ich oczyszczania

Problem osiągnięcia wysokiej efektywności biologicznego usuwania fosforu i azotu ze ścieków badany jest od wielu lat, najczęściej jednak w skali laboratoryjnej lub pilotażowej, rzadziej w warunkach technicznych. Badania ukierunkowane są głównie na poznanie mechanizmów, rodzaju organizmów oraz czynników wpływających na te procesy . Ograniczone są zazwyczaj do określenia wpływu tylko wybranego czynnika. Zmieniająca się w warunkach technicznych jakość i ilość ścieków dopływających do eksploatowanych w warunkach krajowych oczyszczalni oraz nakładanie się wzajemnie różnych czynników technologicznych powoduje często trudności z uzyskaniem wyników analogicznych (zbliżonych wartościami) do uzyskanych w procach badawczym. W trakcie prezentacji zostaną przedstawione i usystematyzowane czynniki wpływające na procesy biologiczne usuwanie fosforu i azotu, w tym jakość ścieków dopływających, wpływ stabilizacji osadów i powstających w procesie odcieków jak również wykorzystania w procesie chemicznego wspomagania. Szkolenie kierowane jest do wszystkich przedstawicieli środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego, w szczególności eksploatatorów oczyszczalni ścieków.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich przedstawicieli środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego, od projektantów po eksploatatorów sieci kanalizacyjnej.

Harmonogram: 24.08.2022. godz. 13:00 – 14:30

Prowadzący: Eugeniusz Klaczyński – technolog i praktyk z wieloletnim doświadczeniem, dyrektor ds. kontraktów (gospodarka wodno-ściekowa) w Envirotech. Autor  książki „Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji”  a także licznych publikacji.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)Zapraszamy !