Home » Szkolenie » E-287 Wpływ obniżania stężenia związków organicznych na biologiczne usuwanie fosforu w procesach mechanicznego oczyszczania ścieków

szkolenia

E-287 Wpływ obniżania stężenia związków organicznych na biologiczne usuwanie fosforu w procesach mechanicznego oczyszczania ścieków

Mechaniczne oczyszczanie ścieków obniża zawartość związków organicznych  w ściekach, co może spowodować pogorszenie warunków biologicznego usuwania fosforu na skutek zmniejszenia wskaźnika ChZT/P i obciążenia osadu czynnego związkami organicznymi. W badanej oczyszczalni w okresie trzyletnich badań wskaźnik ChZT/P po części mechanicznej obniżał się średnio o około 36,9%, a obciążenie osadu ładunkiem ChZT było  na bardzo niskim poziomie, średnio 0,05 ÷ 0,11 mgO2/mgs.m.d. W przypadku ścieków ubogich w związki organiczne korzystne może właściwe wypłukanie związków organicznych ze skratek lub ominięcie osadników wstępnych,  pozwalające doprowadzić część ścieków bezpośrednio do reaktorów biologicznych. Jakość ścieków dopływających oraz ich podatność na biologiczne usuwanie fosforu, można poprawić optymalizując pracę części mechanicznej oczyszczalni. Szkolenie kierowane jest do wszystkich przedstawicieli środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego, w szczególności eksploatatorów oczyszczalni ścieków.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich przedstawicieli środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego, od projektantów po eksploatatorów sieci kanalizacyjnej.

Harmonogram: 9.08.2022. godz. 13:00 – 14:30

Prowadzący: Eugeniusz Klaczyński – technolog i praktyk z wieloletnim doświadczeniem, dyrektor ds. kontraktów (gospodarka wodno-ściekowa) w Envirotech. Autor  książki „Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji”  a także licznych publikacji.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)Zapraszamy !