Home » Szkolenie » E-284 Zastosowanie metod statystycznych w laboratorium mikrobiologicznym (weryfikacja metod, potwierdzanie ważności wyników, niepewność pomiaru)

szkolenia

E-284 Zastosowanie metod statystycznych w laboratorium mikrobiologicznym (weryfikacja metod, potwierdzanie ważności wyników, niepewność pomiaru)

Podczas webinarium:

Omówione zostaną etapy postępowania weryfikacyjnego dla metod mikrobiologicznych badania wody z wykorzystaniem charakterystyk kategorycznych opisanych w normie PN-EN ISO 13843:2017-10 oraz innych dokumentach odniesienia (PN-EN ISO 8199:2019-01). Przeanalizowane zostaną sposoby  określania niepewności pomiaru zgodnie z normami: PN-EN ISO 19036:2020-04 oraz PN-ISO 29201:2022-02

Webinarium kierujemy do:

Pracowników laboratoriów mikrobiologicznych wykonujących analizy w próbkach wody oraz żywności.
Zapraszamy do udziału analityków rozpoczynających pracę w zawodzie oraz personel doświadczony, nadzorujący wykonywanie badań w laboratorium.

Harmonogram:  18 kwietnia 2023, godzina: 13:00 – 14:30

Prowadząca : Anna Magdzińska – ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów; Kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego PSSE w Toruniu


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)