Home » Szkolenie » E-278 Błędy w przygotowaniu inwestycji w zakresie komunalnych oczyszczalni ścieków

szkolenia

E-278 Błędy w przygotowaniu inwestycji w zakresie komunalnych oczyszczalni ścieków

Szkolenie realizowane w ramach projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno-ściekowej” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

 

 

 

Nakłady finansowe na prowadzone inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej, przekładają się na coraz większą liczbę nowoczesnych obiektów. Powinny również odzwierciedlać poziom wymagań stawianych przez inwestorów, projektantom przygotowującym dokumentacje techniczne, jak również pracownikom nadzorującym proces inwestycyjny.

Dla przedsiębiorstw eksploatujących wybudowane instalacje argumentem dobrze wykonanej inwestycji powinien być okres bezawaryjnej pracy, jakość zastosowanych urządzeń i rozwiązań technologicznych. Dobrze wykonana oczyszczalnia ścieków, w trakcie kolejnych modernizacji może się ograniczyć do wymiany zużytych urządzeń
i drobnych zmian a nie na budowaniu fundamentów technologii od podstaw.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich przedstawicieli środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego,
od projektantów po eksploatatorów sieci kanalizacyjnej.

Harmonogram: 14.06.2022. godz. 13:00 – 14:30

Prowadzący: Eugeniusz Klaczyński – technolog i praktyk z wieloletnim doświadczeniem, dyrektor ds. kontraktów (gospodarka wodno-ściekowa) w Envirotech. Autor  książki „Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji”  a także licznych publikacji.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)Zapraszamy !