Home » Szkolenie » E-277 Korzyści płynące z zastosowania Nadrzędnego Systemu Sterowania MACS na oczyszczalni w Słupsku i Iławie.

szkolenia

E-277 Korzyści płynące z zastosowania Nadrzędnego Systemu Sterowania MACS na oczyszczalni w Słupsku i Iławie.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno-ściekowej” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

 

 

 

 

Krótka informacja o DP System

Ogólne informacje o NSS MACS

Wdrożenie na OS Iława

  1. Zakres modernizacji

  2. Wdrożone moduły

  3. Zainstalowane opomiarowanie

  4. Korzyści

 1. Wdrożenie na OŚ Słupsk

  1. Zakres modernizacji

  2. Wdrożone moduły

  3. Zainstalowane opomiarowanie

  4. Korzyści

 2. Podsumowanie

 3. Pytania i dyskusja

Harmonogram: 08.06.2022, godz. 9:00 – 10:30

Prowadzący:

Tomasz Chrześcijanek, Marek Swinarski, Adam Paczesny

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)