Home » Szkolenie » E-27 Ocena jakości wody na pływalniach. Najczęstsze problemy z mikrobiologią i fizykochemią – konsultacje.

szkolenia

E-27 Ocena jakości wody na pływalniach. Najczęstsze problemy z mikrobiologią i fizykochemią – konsultacje.

Gdańska Fundacja Wody ma przyjemność zaprosić Państwa na webinarium dotyczące jakości wody na pływalniach!

water-9280_640

Webinarium będzie składało się z prezentacji i konsultacji.

Prosimy o zgłaszanie pytań, które chcą Państwo zadać wieloletniej pracowniczce na stanowisku Kierownika Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Gdańsku.

Najczęstsze problemy z jakością wody na pływalniach w świetle zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Start szkolenia godzina 10:00.

Czas trwania 2,5h.

Materiały będą wysyłane pocztowo po szkoleniu.

Program :

 1. Woda doprowadzana na pływalnię – parametry jakie są wymagane dla wody do spożycia i dla wody na pływalniach:
 • prosty sposób sprawdzenia wpływu wody doprowadzanej na pływalnie pod kątem jakości wody basenowej w konkretnych warunkach eksploatacyjnych,
 • biofilm i jego wpływ na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych,
 • zapobieganie stagnacji wody,
 • zapobieganie tworzeniu się ubocznych produktów dezynfekcji,
 • wpływ koagulacji i filtracji na jakość wody basenowej,
 • szokowe chlorowanie,
 • najważniejsze informacje dotyczące brodzików,
 • minimalne częstotliwości czynności porządkowych i ich wpływ na jakość wody,
 • wymagania dot. ograniczenia bakterii Legionella w instalacjach wodociągowych,
 • usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych z instalacji wodociągowych – skrót metod dezynfekcji.