Home » Szkolenie » E-268 Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji – zasady opracowania i zatwierdzania planu, znaczenie taryfowe oraz planowane zmiany przepisów Prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

szkolenia

E-268 Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji – zasady opracowania i zatwierdzania planu, znaczenie taryfowe oraz planowane zmiany przepisów Prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Szkolenie ma na celu omówienie roli wieloletnich planów rozwoju i modernizacji.
W jego trakcie przedstawione  zostaną zasady opracowania i zatwierdzania planu, w tym jego treść, znaczenie z punktu widzenia taryfowego oraz pozostałych obszarów działalności przedsiębiorstwa.
W związku z procedowaną aktualnie nowelizacją przepisów odnoszących się do uchwalania wieloletnich planów, omówione zostaną projektowane zmiany regulacji Prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Poruszona zostanie również tematyka aglomeracji oraz projektowanych kar za niespełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy ściekowej.

Harmonogram:  07.06.2022, godz. 10:00 – 12:15

Prowadzący:
Mateusz Faron oraz  Łukasz Ciszewski
Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)