Home » Szkolenie » E-265 Weryfikacja mikrobiologicznych metod badania wody według wytycznych normy PN-EN ISO 13843:2017-10

szkolenia

E-265 Weryfikacja mikrobiologicznych metod badania wody według wytycznych normy PN-EN ISO 13843:2017-10

Szkolenie omawiające charakterystykę oznaczania badanych parametrów, które mogą być zmierzone w celu opisania prawdopodobnego działania metody w określonych warunkach, które można opisać jako charakterystyki działania. W normie PN-EN ISO 13843:2017-10 dokumencie opisano procedury wykorzystywane do określania charakterystyk działania, które mogą być stosowane do kolejnych weryfikacji metod. W niniejszym dokumencie zwrócono uwagę na selektywne metody ilościowe i ma on zastosowanie do wszystkich rodzajów wód. W przypadku metod, które nie są oparte na liczeniu bezpośrednim pod mikroskopem, oznaczaniu liczby kolonii lub najbardziej prawdopodobnej liczby.

Harmonogram: 06.06.2022, godz. 12:00 – 14:00

Prowadzący: Tomasz Szprycha absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk biologicznych. Od 2004 r. kierownik techniczny w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody i ścieków. Od 2008 r. audytor wewnętrzny systemu zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)