Home » Szkolenie » E-26: Ocena jakości wody na pływalniach. Najczęstsze problemy z mikrobiologią i fizykochemią.

szkolenia

E-26: Ocena jakości wody na pływalniach. Najczęstsze problemy z mikrobiologią i fizykochemią.

Gdańska Fundacja Wody ma przyjemność zaprosić Państwa na webinarium dotyczące jakości wody na pływalniach!

water-9280_640

Szkolenie jest kierowane do przedstawicieli, eksploatatorów pływalni i obiektów towarzyszących, stacji sanitarnych i obiektów hotelowych i sportowych.

Najczęstsze problemy z jakością wody na pływalniach w świetle zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Start szkolenia godzina 10:00.

Czas trwania 2,5h.

Materiały będą wysyłane pocztowo po szkoleniu.

Program :

 1. Podsumowanie jakości wody na pływalniach w woj: pomorskim , wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim z 2016 r,
 2. Woda doprowadzana na pływalnię parametru jakie są wymagane dla wody do spożycia i dla wody na pływalniach:
 • prosty sposób sprawdzenia wpływu wody doprowadzanej na pływalnie na jakość wody basenowej w konkretnych warunkach eksploatacyjnych
 1. Biofilm i jego wpływ na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych
 2. Zapobieganie stagnacji wody
 3. Zapobieganie tworzeniu się ubocznych produktów dezynfekcji
 4. Wpływ koagulacji i filtracji na jakość wody basenowej
 5. Szokowe chlorowanie
 6. Najważniejsze informacje dotyczące brodzików.
 7. Minimalne częstotliwości czynności porządkowych i ich wpływ na jakość wody.
 8. Wymagania dot. ograniczenia bakterii Legionella w instalacjach wodociągowych
 • usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych z instalacji wodociągowych – skrót metod dezynfekcji