Home » Szkolenie » E-254 Warsztaty eksperckie dla branży laboratoryjnej w zakresie wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

szkolenia

E-254 Warsztaty eksperckie dla branży laboratoryjnej w zakresie wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Warsztaty będą miały formę swobodnej dyskusji, wymiany spostrzeżeń, w trakcie których ekspert będzie udzielał odpowiedzi i wyjaśnień.

Zagadnienia poruszane w tej części cyklu warsztatów eksperckich mogą dotyczyć np.:

– monitorowania kompetencji personelu,

– zapewnienia spójności,

– monitorowania warunków środowiskowych,

– nadzoru nad wyposażeniem ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania odstępów między wzorcowniami i analizy trendów,

– planowania procesu walidacji/weryfikacji metod badawczych,

– oceny niepewności pomiaru, uczestnictwa i wykorzystaniu wyników PT/ILC czy prowadzenia kart kontrolnych itp.

Harmonogram: 24.04.2023, godz. 13:00 – 14:30

Prowadząca:

Monika Żyro-Ostrowska – praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w laboratorium, kierownik i kierownik ds. jakości laboratorium akredytowanego badającego wodę i ścieki, ekspert w zakresie wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium badawczym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zwracająca uwagę na praktyczną realizację wymagań dokumentów odniesienia. Auditor w laboratoriach obszaru wodno-ściekowego.

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)