Home » Szkolenie » E-249 Rutynowa kontrola sanepidu w obiekcie basenowym – przygotowanie dokumentacji, omówienie najczęstszych uchybień

szkolenia

E-249 Rutynowa kontrola sanepidu w obiekcie basenowym – przygotowanie dokumentacji, omówienie najczęstszych uchybień

Zakres szkolenia:

Kontrola strefy basenowej przeprowadzonej przez przedstawicieli inspekcji sanitarnej jest tematem wciąż trudnym i przysparzającym wiele trudności zarządzającym obiektami basenowymi. W prosty i w przejrzysty sposób zostaną Państwu wytłumaczone zasady przeprowadzania kontroli sanitarnej oraz omówione zostaną zagadnienia
z obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz.U. 2015  poz.2016)

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • omówienie podstaw prawnych kontroli sanitarnych,
  • przedstawienie procedury przeprowadzenia kontroli sanitarnej w strefie basenowej,
  • na co zwraca uwagę kontroler sanitarny podczas wizyty w hali basenowej, pomieszczeniach szatniowo-natryskowych,  stacji uzdatniania wody,
  • omówienie prawidłowego sporządzenia dokumentacji tj. harmonogramu poboru prób wody na cały rok, komunikatu o jakości wody w pływalni, rejestru zdarzeń kałowych/sytuacji awaryjnych, prowadzenia dziennika pracy pływalni,
  • omówienie najczęstszych nieprawidłowości spotykanych podczas kontroli sanitarnych,
  • opisanie współpracy zarządcy obiektu basenowego z inspekcją sanitarną.

Harmonogram: 23.08.2022, godz. 13:00 – 15:00

szkolenie on line

Prowadzący: Wiesława Bollin specjalista,  ekspert ds. kontroli sanitarnej


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)