Home » Szkolenie » E-234 Badania próbek piasków na place zabaw dla dzieci, do napełniania piaskownic i na plaże – przepisy prawne dotyczące organizacji obiektów oraz zakres parametrów mikrobiologicznych i parazytologicznych

szkolenia

E-234 Badania próbek piasków na place zabaw dla dzieci, do napełniania piaskownic i na plaże – przepisy prawne dotyczące organizacji obiektów oraz zakres parametrów mikrobiologicznych i parazytologicznych

Podczas webinaru:
zostaną omówione metodyki badań dotyczące analiz w kierunku bakterii grupy coli  i Escherichia coli (metoda NPL na podstawie normy PN-EN ISO 9308-2:2014-06), bakterii Salmonella spp. (metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym), bakterii Clostridium sp. (metoda NPL) oraz badania parazytologiczne (Wskaźnik ATT, metoda Wasilkowej, metoda flotacyjna, mikroskopowa)

Celem szkolenia:
jest przedstawienie zakresu parametrów i metodyki badania próbek piasków na place zabaw dla dzieci, do napełniania piaskownic i na plaże. Przedstawiony zakres wynika z wymagań organów PIS uwzględnianych przy zatwierdzaniu obiektów. Ponadto zostaną przedstawione i omówione przepisy prawne omawiające zasady przy organizowaniu placów zabaw dla dzieci oraz piaskownic.

Webinarium kierujemy do:
pracowników laboratoriów mikrobiologicznych wykonujących analizy w próbkach środowiskowych (gleba, piasek, osady ściekowe)
Zapraszamy do udziału analityków rozpoczynających pracę w zawodzie oraz personel doświadczony, uzupełniających kompetencje w zakresie analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych w laboratorium.

Harmonogram:  17 czerwca 2024 godz. 13:00 – 14:30

Prowadząca: Anna Magdzińska –  ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów badawczych przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej; kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego w PSSE w Toruniu.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)