Home » Szkolenie » E-230 In-house od kuchni

szkolenia

E-230 In-house od kuchni

Podjęcie decyzji strategicznej o zamiarze podjęcia współpracy z podmiotem wewnętrznym w formule kontraktowej (w oparciu o przepisy P.z.p.) wywołuje lawinę dalszych zdarzeń, w tym związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Już co najmniej doświadczenia w zakresie skutecznego kwestionowania udzielania zamówień in-house, ze względów formalnych (np. niewystarczająco wyczerpującego wykazania możliwości zastosowania trybu z wolnej ręki), nakazują dochowanie należytej staranności przy podejmowaniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania.

W takcie spotkania omówione zostaną zagadnienia wdrożeniowe, w tym dotyczące:
1) analizy i weryfikacji dokumentów wykazujących istnienie kontroli analogicznej nad spółką,
2) badania i oceny dokumentów wykazujących zależność ekonomiczną spółki od zamawiającego, w tym wiarygodnej prognozy handlowej,
3) przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki, przy uwzględnieniu obowiązków prawnych (np. obligatoryjności klauzul waloryzacyjnych, limitacji podwykonawstwa, konieczności sporządzenia analizy podrzeb i wymagań)
4) przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki, z dochowaniem wymaganych przepisami P.z.p. czynności weryfikacyjnych (w tym  w zakresie warunków udziału w postępowaniu, negocjacji wynagrodzenia itp.)
5) dopełnienie obowiązków ogłoszeniowo- informacyjnych, w tym związanych z etapem realizacji zamówienia.

Szkolenie kierujemy  do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

Podczas spotkania będzie można zadawać pytania za pomocą mikrofonu i czatu.


Harmonogram: 09.03.2022, godz. 09:30 – 12:00

 

Prowadzący:

 

Konrad Różowicz – prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnego. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej nabył doświadczenie w obsłudze prawnej zamawiających, wykonawców oraz podwykonawców doradzając im zarówno w zakresie spraw związanych z planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych, ubieganiem się o uzyskanie zamówień, jak również powstających w związku z realizacją umów w sprawie zamówień publicznych czy umów o podwykonawstwo. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Swoją pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową. Autor książek, komentarzy praktycznych, dziesiątków artykułów specjalistycznych oraz naukowych publikowanych w czasopismach zamówieniowych, w tym szeregu dotyczących nowego P.z.p. Trener z bogatym doświadczeniem w szkoleniach grupowych oraz konsultacjach indywidualnych.

 

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)