Home » Szkolenie » E-23 Powierzchnia biologicznie czynna, retencja wody i spływ powierzchniowy, a tereny zielone

szkolenia

E-23 Powierzchnia biologicznie czynna, retencja wody i spływ powierzchniowy, a tereny zielone

Gdańska Fundacja Wody ma przyjemność zaprosić Państwa na webinarium dotyczące zagospodarowania terenów zielonych!ni!

Uczestnicy szkolenia pozyskają praktyczną wiedzę dotyczącą:

 • powierzchni biologicznie czynnej, retencji wody i spływu powierzchniowego, w aspekcie projektowania, tworzenia, urządzania i utrzymania terenów zieleni, definicji i podstawowych założeń, stawianych powyższym zagadnieniom,
 • znaczenia powierzchni biologicznie czynnej oraz retencji wody w przyrodzie, także na terenach zurbanizowanych,
 • metod zwiększania powierzchni biologicznie czynnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • kompromisów pomiędzy zachowaniem powierzchni biologicznie czynnej,
  a użytecznością terenu,
 • sposobów powiększania terenów zieleni w istniejącej zabudowie miejskiej,
 • zalet i rodzajów ściółkowania rabat roślinnych,
 • kratek trawnikowych i zielonych dachów w odniesieniu
  do powierzchni biologicznie czynnej,
 • wytycznych dla projektanta lub sporządzającego dokumentacją przetargową, uwzględniającą tworzenie powierzchni biologicznie czynnych.

Szkolenie poprowadzi Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 12 lat ściśle związany z branżą ogrodniczą i zieleni miejskiej. Współpracujący z urzędami miast, urzędami gmin, przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, przedsiębiorstwami komunalnymi, centrami kultury, przedszkolami, fabrykami i przedsiębiorstwami sektora prywatnego.

Wykonawca projektów i robót z branży zieleni, takich jak centra miejscowości, parki, skwery, boiska, pasy przydrogowe, mniejsze zieleńce i ogrody przydomowe.
Prowadzone prace były często finansowane ze środków publicznych, stąd doświadczenie w programach POKL, POIiŚ oraz WFOŚiGW.

W trakcie webinarium możliwa jest dyskusja w formie czatu na którym można dzielić się opinią i zadawać pytania.

Start webinarium godzina 10:00.

błąd obrazkafot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl