Home » Szkolenie » E-229 Gospodarka odpadami w Przedsiębiorstwach Gospodarki Komunalnej w świetle obowiązujących przepisów

szkolenia

E-229 Gospodarka odpadami w Przedsiębiorstwach Gospodarki Komunalnej w świetle obowiązujących przepisów

Szkolenie będzie dotyczyło:

  • gospodarki odpadami w całościowym ujęciu (wytwarzanie, transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów) z uwzględnieniem zmian przepisów (w tym tych z września br.)
  • wypełnienia realizacji w praktyce zapisów Rozporządzeń w zakresie magazynowania odpadów oraz monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów.

Szkolenie kierujemy  do Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej oraz podmiotów realizujących transport odpadów i gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram: 28.04.2022, godz. 09:30 – 12:00

Podczas spotkania będzie można zadawać pytania za pomocą mikrofonu i czatu.

Prowadzący: Grzegorz Rząska – wieloletni pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska (2004-2020), specjalista do spraw gospodarki odpadami, niezależny konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, ekspert Polskiego Centrum  Akredytacji. Praktyk z bogatym doświadczeniem w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących gospodarki odpadami.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)