Home » Szkolenie » E-227 Charakterystyka i metody zagospodarowania masy pofermentacyjnej powstającej w biogazowniach celem ponownego wykorzystania jej w rolnictwie

szkolenia

E-227 Charakterystyka i metody zagospodarowania masy pofermentacyjnej powstającej w biogazowniach celem ponownego wykorzystania jej w rolnictwie

Wytwarzanie coraz to większej ilości odpadów komunalnych stanowi problem zarówno natury środowiskowej jak
i ekonomicznej. W związku z tym podejmuje się działania związane z ograniczaniem wytwarzania odpadów oraz odzyskiem substancji w nich zawartych. Za najbardziej korzystną metodę utylizacji odpadów, ze środowiskowego punktu widzenia, uznaje się beztlenowe przekształcanie biologiczne, prowadzące do produkcji energii odnawialnej (biogazu) i nawozu organicznego. Zagadnieniem ściśle związanym z funkcjonowaniem biogazowni jest prawidłowa gospodarka pulpą pofermentacyjną. W związku z tym, iż zagospodarowanie pofermentu jest kłopotliwe pod względem inwestycyjnym, logistycznym oraz prawnym ciągle wzrasta zainteresowanie nie tylko instalacjami do produkcji biogazu ale i z metodami przetwarzania pofermentu.

Uczestnicy mają możliwość:

  • prowadzenia dyskusji
  • zdawania pytań

Celem szkolenia jest omówienie:

  • charakterystyki biogazowni komunalnych,
  • właściwości masy pofermentacyjnej powstającej w biogazowniach,
  • statusu prawnego pofermentu,

Szkolenie kierujemy do :

  • Pracowników technologicznych oczyszczalni ścieków, gminnych zakładów komunalnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką biogazu uzyskiwanego z odpadów komunalnych.

Harmonogram:  08.06.2022 r. 10.00-12.00 

Prowadzący: dr inż. Agnieszka Urbanowska,  Politechnika Wrocławska


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)