Home » Szkolenie » E- 221 Kontrola obiektów basenowych czyli jak się przygotować na wizytę inspekcji sanitarnej

szkolenia

E- 221 Kontrola obiektów basenowych czyli jak się przygotować na wizytę inspekcji sanitarnej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na webinarium przygotowujące obiekty basenowe do kontroli przez instytucję jaką jest Inspekcja Sanitarna. Baseny kąpielowe są bardzo zróżnicowane pod względem funkcjonalnym, budowlanym, architektonicznym, standardem wyposażenia i warunków eksploatacji, ale w każdym przypadku obowiązują te same wymagania i rygory sanitarne. Decydującą rolę dla bezpieczeństwa użytkowników pływalni odgrywają warunki eksploatacji tego typu obiektów oraz kultura sanitarna osób korzystających z basenu i personelu zatrudnionego w tego typu obiektach. Na spotkaniu przybliżony zostanie temat oceny higienicznej obiektu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasady prawidłowego sprzątania na obiekcie basenowym.

Zapraszamy do rejestracji on-line

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do kierowników i technologów pływalni na terenie całej Polski oraz wszystkich pasjonatów zainteresowanych proponowanymi zagadnieniami.

Harmonogram szkolenia:

23.03.2023r.
godzina 10.00-12.00

Agnieszka KietlińskaKierownik SMW, Oddział Higieny Komunalnej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk