Home » Szkolenie » E-216 Niezawodność pomp i innych urządzeń warunkiem niezawodności przepompowni ścieków.

szkolenia

E-216 Niezawodność pomp i innych urządzeń warunkiem niezawodności przepompowni ścieków.

Cel szkolenia

  • Ogólnie o niezawodności, zwłaszcza pomp: wykres Barringera,

  • przyczyny zawodności (niewłaściwy projekt, nieodpowiednia jakość pomp i urządzeń, niewłaściwa eksploatacja,

  • skutki małej niezawodności (awarie, koszty napraw lub przebudowy instalacji, niska efektywność energetyczna pompowania),

  • różne przykłady możliwych przyczyn awarii oraz wybranych awarii rzeczywistych,

  • sposoby zapobiegania awariom.

Harmonogram:  23.05.2022,  godz. 10:00 – 11:30 

Prowadzący:

Waldemar Jędral, emeryt. prof. zwycz. w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)