Home » Szkolenie » GŚ-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków

szkolenia

GŚ-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na stacjonarne szkolenie poświęcone tematyce sterowania procesami na oczyszczalni ścieków. Chęć optymalizacji procesów oraz duża zmienność warunków pracy oczyszczalni (zmieniający się ładunek, skład ścieków surowych) są główną motywacją do wdrożenia oprzyrządowania, kontroli i automatyzacji technologii na oczyszczalniach ścieków.

Tylko niezawodne metody kontroli online, pozwalają uniknąć awarii procesu, jednocześnie zwiększając elastyczność operacji, zapewniając w ten sposób efektywne wykorzystanie wydajności instalacji.

Oprócz spełnienia wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych, kontrola procesu oczyszczalni ścieków ma na celu także zminimalizowanie kosztów eksploatacji OŚ.
Prelegentami na szkoleniu będą eksperci -praktycy, którzy od wielu lat zajmują się omawianą tematyką.

 

Seminarium kierujemy do: prezesów, kierowników, technologów na oczyszczalniach  ścieków, a także  pracowników naukowych.

Ramy czasowe: 9.30-15.00 w tym wizyta studyjna na oczyszczalni w Iławie

Miejsce: OŚ Dziarny, Iława

PROGRAM SZKOLENIA:

9:30 Wprowadzenie – kontrola procesów on-line –  możliwości, wyzwania, dalsza perspektywa i trwające badania

9:45 Wykorzystanie modeli matematycznych w sterowaniu i optymalizacji procesów oczyszczania ścieków – teoria czy dobra praktyka?

10:15 Znaczenie dokładności i niezawodności pomiaru „on-line” jakości ścieków w automatycznym sterowaniu procesem oczyszczania ścieków komunalnych

10:45 Wpływ właściwego doboru regulatorów na jakość regulacji w systemach sterowania procesami technologicznymi

11:15 przerwa kawowa

11:30 Analiza technologiczna oczyszczalni ścieków jako pierwszy krok do właściwego zaprojektowania systemu sterowania

12:00 Standardowe i niestandardowe algorytmy sterowania i ich wpływ na osiągnięcie granicy efektywności technologicznej i energetycznej oczyszczalni

12:30 Doświadczenia z eksploatacji predykcyjnego systemu sterowania MACS na oczyszczalni ścieków „Dziarny” w Iławie

13:00 lunch

13:45 -15:00 wizyta studyjna na OŚ Dziarny, Iława. Zakończenie szkolenia.

Wykładowcy:
Politechnika Gdańska: Jacek Mąkinia
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. : Marek Swinarski
Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. : Piotr Kowalski
Xylem Analytics: Michał Miotk
DP System Sp. z o.o.: Tomasz Chrześcijanek, Adam Paczesny.

 

Zapraszamy do rejestracji on-line!