Home » Szkolenie » E-211 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi pobierania próbek ścieków” PN-ISO 5667-10:2021-11

szkolenia

E-211 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi pobierania próbek ścieków” PN-ISO 5667-10:2021-11

9.11.2021 Opublikowano zaktualizowaną normę  PN-ISO 5667-10:2021-11, zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu

Zakres szkolenia:

  • Omówienie normy ISO 5667-10:2021-11
  • Zmiany wprowadzone w obszarze pobierania próbek ścieków dotyczące m.in. zapisów związanych z pobieraniem próbek, automatycznych próbopobieraków, nadzoru nad wyposażeniem, strategii pobierania próbek, reprezentatywności próbek, homogenizacji próbek, kontroli jakości pobierania próbek.
  • Praktyczne wdrożenie zmian w obszarze pobierania próbek ścieków.

Norma 5667-10:2021-11 – zakres normy

W niniejszym dokumencie podano szczegóły dotyczące pobierania próbek ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych, tj. opracowanie programów i technik pobierania próbek. Postanowienia normy stosuje się do wszystkich rodzajów ścieków, tj. ścieków przemysłowych, ścieków radioaktywnych, wód chłodzących, surowych i oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych. Szczegółowo opisano różne stosowane techniki pobierania próbek i zasady, które należy stosować, aby zapewnić reprezentatywność próbek. Normanie zwiera szczegółowych wytycznych dotyczących pobierania próbek zrzutów awaryjnych, chociaż w niektórych przypadkach może być stosowana do tych celów.

Harmonogram: 24.11.2021, godz. 12:00 – 15:00 

Prowadzący:

Monika Żyro-Ostrowska – praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w laboratorium, kierownik i kierownik ds. jakości laboratorium akredytowanego badającego wodę i ścieki, ekspert w zakresie wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium badawczym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zwracająca uwagę na praktyczną realizację wymagań dokumentów odniesienia. Auditor w laboratoriach obszaru wodno-ściekowego.

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)


Zapraszamy !