Home » Szkolenie » E-209 Obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej na pływalni od strony praktycznej.

szkolenia

E-209 Obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej na pływalni od strony praktycznej.

Zakres szkolenia:

 • Pomiary on-line w technice basenowej.

 • Wyposażenie do pobierania próbek in situ i pomiarów on line.

 • Pomiar pH jako najważniejszego parametru kontrolnego.

 • Pomiar chloru wolnego oraz chloru związanego w technologii basenowej.

 • Pomiar REDOX.

 • Pomiary fotometryczne.

 • Błędy dotyczące obszaru analizy próbek.

 • Zapewnienie stabilność parametrów wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

 • Pomiary on-line interpretacja wskazań.

 • Możliwości znalezienia oszczędności które można znaleźć podczas eksploatacji automatyki kontrolno – pomiarowej.

 • Dyskusja, omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników.

Harmonogram: 21.06.2024, godz. 11:30 – 14:00 

Prowadzący:

Krzysztof Karkosza – Automatyzacja procesów technologicznych, technologia uzdatniania wody, systemy kontrolno-pomiarowe.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)