Home » Szkolenie » E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody). Które normy metodyczne zastosować i dlaczego?

szkolenia

E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody). Które normy metodyczne zastosować i dlaczego?

Podczas webinaru omówione zostaną:

1.PN-EN ISO 9308-1:2014-12 „Jakość wody — Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli — Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej” + PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04

2.  PN-EN ISO 9308-2:2014-06 „Jakość wody — Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli — Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby”.

3. PN-EN ISO 9308-3:2002 „Jakość wody — Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli — Część 3: Zminiaturyzowana metoda wykrywania i oznaczania E — Coli w wodach powierzchniowych i w ściekach (najbardziej prawdopodobna liczba bakterii)”

Celem szkolenia jest porównanie metod dotyczących wykrywania bakterii z grupy coli i Escherichia coli, opisanych w serii norm PN-EN ISO 9308

Podczas webinarium zastanowimy się i ustalimy:

  • Którą metodę stosować do badania próbek wody w laboratorium?
  • Która z metod nadaje się do badania próbek wody do spożycia?
  • Zgodnie z jaką metodą badać próbki wody z kąpieliska, jeziora, rzeki?
  • Co najlepiej zastosować do badania próbek ścieków?
  • Które dokumenty, przepisy prawne określają sposób postępowania podczas analiz próbek wody do spożycia?
  • W których przepisach prawnych opisano wybór metodyki badań do oznaczeń próbek wód powierzchniowych w kierunku bakterii grupy coli i Escherichia coli?

W programie szkolenia znajdziecie Państwo:

  • Omówienie metodyk badawczych opisanych w serii norm PN-EN ISO 9308
  • Porównanie technik badawczych z uwzględnieniem miejsca poboru próbek wody
  • Analizę przepisów prawnych dotyczących badania próbek wody

Webinar kierujemy do:

pracowników laboratoriów mikrobiologicznych
Zapraszamy do udziału analityków rozpoczynających pracę w zawodzie oraz personel doświadczony.

Harmonogram: 27 czerwca 2024, godz. 13:00– 14:30

Prowadząca: Anna Magdzińska –  ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów badawczych przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej; kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego w PSSE w Toruniu.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)