Home » Szkolenie » E-207 Profesjonalna Obsługa Klienta na Pływalni – szkolenie na zamówienie

szkolenia

E-207 Profesjonalna Obsługa Klienta na Pływalni – szkolenie na zamówienie

Nowoczesna obsługa klienta polega dziś na dbałości, staranności, odkrywaniu potrzeb Klienta i  rozwiązywaniu jego problemów.

To szkolenie skupia się na dwóch biegunach pracy z Klientem: pokazuje, jak profesjonalnie budować wizerunek Pływalni dbającej o swoich Klientów Wewnętrznych oraz Zewnętrznych oraz doradzi, co robić w sytuacjach trudnych. Kiedy będziemy mieć pewność, jak zachować się, by tworzyć udane relacje, a jednocześnie zachować spokój i dobry nastrój (lub chociaż komfort psychiczny), możemy być pewni, że nasza praca będzie przynosić nam satysfakcję.

Cel szkolenia:

Celem działań warsztatowych jest przygotowanie pracowników do pracy w taki sposób, aby potrafili oni jak najefektywniej obsłużyć Klienta wewnętrznego lub zewnętrznego podczas rozmowy, dbając o jego satysfakcję, niezależnie od stylu zachowania się Klienta, jak również pewnych ograniczeń proceduralnych.

Celem szkolenia jest także kształtowanie umiejętności diagnozowania potrzeb Klienta w rozmowie, przekazywania informacji w sposób zrozumiały oraz radzenia sobie w tzw. trudnych sytuacjach.

Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najnowszymi, nastawionymi na tworzenie długofalowych relacji, sposobami kontaktu z Klientem. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili stosować poznaną wiedzę i ćwiczone umiejętności praktyce. Poprawią osobiste umiejętności w zakresie budowania dobrych relacji z Klientem zewnętrznym i współpracownikami oraz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Będą potrafili odróżniać typy Klientów, efektywnie komunikować się z Klientem i unikać błędów w komunikacji. 

Metody szkolenia:

Zajęcia prowadzone są metodami interaktywnymi. Trenerzy wykorzystuje między innymi gry, ćwiczenia, analizy studium przypadku,  dyskusje interaktywne, prace w podgrupach treningowych, mini – wykłady zilustrowane prezentacją. To, co wyróżnia proponowaną metodologię wśród innych, to ciągłe utrzymywanie uwagi i zaangażowania uczestników na wysokim poziomie.

Czas szkolenia:

8 godzin

Program Szkolenia

 1. Rozpoczęcie szkolenia
 • Wprowadzenie
 • Przedstawienie programu szkolenia
 • Zdefiniowanie oczekiwań uczestników
 1. Psychologiczne determinanty komunikowania się, czyli dlaczego czasami się nie rozumiemy
 • Model Ellisa w komunikacji
 • Słuchanie i reagowanie wg teorii von Thuna
 1. Nasi klienci
 • Definicja Klienta wewnętrznego i zewnętrznego, trójkąt potrzeb Klienta
 1. Efektywna rozmowa z Klientem
 • Elementy wpływające na efektywność rozmowy z Klientem bezpośrednio i telefonicznie
 • Standardy obsługi Klienta
 1. Trudne emocjonalnie sytuacje w obsłudze klienta i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Skąd się biorą emocje
 • Techniki zapobiegania emocjom negatywnym – techniki PRO
 • Techniki radzenia sobie z emocjami własnymi
 • Techniki radzenia sobie z emocjami klienta – PIW i POPO
 1. Stres podczas pracy z klientami
 • Stres generowany wewnętrznie i zewnętrznie
 • techniki radzenia sobie ze stresem wspomagające jakość obsługi klienta

Harmonogram: jeden dzień, godz. 9:00 – 15:30