Home » Szkolenie » E-206 Skuteczne sterowanie instalacją napowietrzającą w biologicznej oczyszczalni ścieków – efektywne i łatwo implementowalne algorytmy regulacji.

szkolenia

E-206 Skuteczne sterowanie instalacją napowietrzającą w biologicznej oczyszczalni ścieków – efektywne i łatwo implementowalne algorytmy regulacji.

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dedykowane technologom oczyszczalni ścieków, automatykom i osobom odpowiedzialnym za sterowanie procesami oczyszczania ścieków.

Z punktu widzenia sterowania, oczyszczalnia ścieków jest złożonym, dynamicznym, nieliniowym, wielowymiarowym systemem. Jednym z najważniejszych i najdroższych procesów związanych z przemianami biologicznymi jest napowietrzanie. Służy ono do zapewnienia bakteriom oczyszczającym ścieki, odpowiedniej ilości tlenu. Realizuje się to najczęściej za pomocą napowietrzania drobnopęcherzykowego i  instalacji napowietrzającej (układ dmuchaw, rurociągów, przepustnic i dyfuzorów).

Zbyt małe ilości tlenu zaburzają prawidłowy przebieg procesów biologicznych. Jednocześnie za wysokie stężenie tlenu nie wpływa na wzrost efektywności zachodzenia procesów biologicznych, a tylko niepotrzebnie zwiększa koszty pompowania powietrza przez instalację napowietrzającą. Proces napowietrzania jest najbardziej energochłonnym z procesów występujących w oczyszczalni ścieków. Koszty operacyjne tego procesu mogą wynosić ponad 60% całkowitych kosztów operacyjnych pracy oczyszczalni ścieków.

W prezentacji przedstawiony zostanie iteracyjny proces projektowania rozmytego systemu sterowania dla instalacji napowietrzającej. Opisane zostaną cechy systemu wykorzystującego reguły lingwistyczne i możliwości adaptowania systemu. Wskazane zostaną informacje wymagane do zaprojektowania sterowania rozmytego. Przedstawione także zostaną potencjalne błędy podczas projektowania i możliwości rozbudowy systemu.

W oparciu o badania symulacyjne, przedstawione zostaną wyniki symulacji dla przykładowej instalacji napowietrzającej pracującej we wsadowej oczyszczalni ścieków z Województwa Pomorskiego. Wskazane zostaną zalety prezentowanych rozwiązań.

Prezentowane algorytmy regulacji poprawiają jakość sterowania instalacją napowietrzającą i równocześnie są proste w implementacji w urządzenia sterujących, np. w sterownikach programowalnych PLC (ang. Programmable Logic Controller).

Wykładowcy: Robert Piotrowski, Tomasz Ujazdowski – automatycy z Politechniki Gdańskiej, z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Harmonogram:19.01.2022  godz. 10.00-12.00