Home » Szkolenie » E-204 Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole

szkolenia

E-204 Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole

Opis szkolenia i cel

Szkolenie to aktywny i dynamiczny warsztat oparty na ćwiczeniach wymagających i wymuszających interakcje i współdziałanie wśród uczestników szkolenia. To tworzenie sytuacji indywidualnych i grupowych praktycznie wprowadzających w poszczególne obszary wiedzy z zakresu komunikacji i konfliktu. Dzięki warsztatowej formie pozwala rozwijać praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej ze szczególnym nakierowaniem na wykorzystanie określonych jej technik w rozwiązywaniu konfliktów.

Różnorodny program zawiera w sobie m.in. wiedzę z zakresu identyfikacji kanałów komunikacji, pozwala na dokonanie krytycznej analizy własnych zachowań w sferze komunikacji nie tylko w sytuacji konfliktu, tworzy możliwość zdobywania umiejętności wykorzystania potencjału motywacyjnego wytworzonego podczas konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz dostarcza szeroki repertuar wiedzy na temat, technik, stylów i metod rozwiązywania konfliktów i diagnozy sytuacji konfliktowej. Ponadto szkolenie ma na celu wypracowanie przez uczestników indywidualnych sposobów na reakcje oraz „zachowanie w konflikcie zespołowym”.

Korzyści dla uczestników

 • poznanie własnych nawyków komunikacyjnych i diagnoza, które z nich mogą być konfliktogenne
 • rozwinięcie umiejętności skuteczniejszego komunikowania się w zespole (dyskusja, argumentacja, słuchanie, rozumienie, przekonywanie),
 • trening komunikacji wspierającej relacje i zapobiegającej konfliktom
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych,
 • zapobieganie, rozpoznawanie i odpowiednie reagowanie na konflikty w zespole.

Metody szkolenia

ćwiczenia indywidualne i w zespołach, dyskusja moderowana, ilustracje filmowe, scenki, gry szkoleniowe

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do problematyki szkolenia:
  • określenie zasad wspólnej pracy, celów, indywidualnych potrzeb.
 2. O konflikcie
  • co jest konfliktem?
  • rodzaje konfliktów – koło Moor’a,
  • fazy/etapy konfliktu
  • strony w konflikcie
 3. Style funkcjonowania społecznego na bazie testu Hartmanna
  • jak motywacje i potrzeby, szybkość działania, komunikacja i orientacja na ludzi lub zadania sprzyja powstawaniu konfliktów
 4. Bariery w komunikacji a konflikt
  • jak nadinterpretacja powoduje sytuację konfliktową
 5. Jak słowo może spowodować konflikt relacji?
  • analiza transakcyjna – słowa mają znaczenie
  • sytuacje i reakcje – jak zapobiegać konfliktom stosując komunikację Dorosłego
 6. Reagowanie w sytuacji konfliktu – styl i strategia wg Thomasa Kilmana
  • techniki i style rozwiązywania konfliktów,
  • rozpoznanie własnych stylów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
  • konsekwencje sztywnego stosowania poszczególnych stylów,
 7. Strategie i techniki kreatywnego rozwiązywania konfliktów na poziomie zespołu:
  • analiza case study
  • techniki analizy sytuacji
  • techniki określania stanu docelowego
  • techniki poszukiwania rozwiązań win-win
 8. Techniki rozwiązywania konfliktów na poziomie indywidualnym
  • asertywna prośba i odmowa
  • asertywne stawianie granic
  • asertywna krytyka
  • asertywna reakcja na krytykę
 9. Psychologiczne techniki wpływu w konflikcie:
  • reguła wzajemności
  • reguła konsekwencji
  • reguła kontrastu
  • reguła sympatii
  • reguła autorytetu
  • techniki argumentacji perswazyjnej: implikacje i predyspozycje
 10. Gra na zakończenie
  • symulacja dyskusji w sytuacji konfliktowej z użyciem poznanych technik
  • informacja zwrotna od trenera
  • zakończenie szkolenia.

Harmonogram: 20.06.2022, godz. 9:00 – 15:30 

Szkolenie poprowadzą

Małgorzata Kamińska

Wykształcenie – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe „Ocena i rozwój pracowników” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz studia podyplomowe “Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi” na WSB w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe: karierę zawodową rozpoczęła od pracy na stanowiskach związanych ze sprzedażą i marketingiem usług. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem pracowników w jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Polsce. Ponadto jako Kierownik Sekcji Wsparcia Sprzedaży, a następnie Kierownik Sekcji Treningu zajmowała się obserwacją i organizacją  pracy podległych pracowników oraz działała na rzecz ich rozwoju osobistego i zawodowego. Pracując w największej firmie w Polsce w branży telekomunikacyjnej uczestniczyła w procesie tworzenia pierwszych Call Center o funkcji usługowo – sprzedażowej dbając o prawidłowy transfer wiedzy i rozwój umiejętności pracowników. Od 2006 roku świadczy usługi doradcze w zakresie strategicznego HR. Wspiera organizacje w tworzeniu i implementacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi szkolenia i warsztaty w tym zakresie. Od 2018 roku trener w metodologii on-line i twórca kursów i szkoleń na odległość.

Od 19 lat trener. Obecnie także coach i konsultant w biznesie w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Gdyni (Katedra Zarządzania).

Certyfikaty – Posiada Certyfikaty Trenerskie I i II stopnia nadane przez Szkołę Specialist and Friends oraz certyfikat Szkoły Trenerów TROP. Jest certyfikowanym coachem narzędzia do profilowania zawodowego Insightfull Profiler 121IP.

Specjalność trenerska –specjalizacją jest szeroko pojęte zarządzanie zasobami ludzkimi. Na poziomie organizacji przygotowuje I prowadzi szkolenia z rekrutacji i selekcji, adaptację pracowników, motywacji i rozwoju, oceniania pracy, tworzenia ścieżek karier. Prowadzi zajęcia głównie z menedżerami z zakresu budowania i zarządzania zespołami pracowniczymi, a także warsztaty rozwoju kompetencji osobistych, takich jak komunikacja interpersonalna, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, kreatywność, efektywność osobista I wystąpienia publiczne. Zajmuje się także projektami rozwijającycmi kompetencje sił sprzedaży I obsługi klienta w organizacjach. Szkoli w zakresie obsłigi klienta, obsługi reklamacji, komunikacji budującej relacje. Od kwietnia 2020 roku przeszkoliła ponad 500 osób w formule on-line. Przygotowała program szkoleniowy dla menedżerów jednej z firm rentalowych w sytuacji zmiany systemu na system zdalny. Wspiera menedżerów w oragnizacji pracy zdalnej I proponuje rozwiązania wspierające ich efektywność.

Kluczowi klienci: Orange POLSKA, EMPIK, DTC, Bridgestone, ARYTON, Grupa Kiloutou, Strefa JOB, PMT, Philips Lighting Poland, Bank Spółdzielczy w Iławie, Bank Spółdzielczy w Lubawie, Agencja Rozwoju Pomorza, Centrum Przedsiębiorczości, PPHU ELEKTROHURT, „Excel” Systemy Nawigacyjne, Impel HR, Impex, Indeco Centrum, Leszczyńska Oficyna Wydawnicza, Miden, Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów „WARMIA”, Condohotels Management, Agencja Rozwoju Innowacji, Bialcon, Fundacja Gospodarcza Pro Europa, Invest PBB, KappAhl, Contact Center, Orange Customer Center, Polska Woda, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, P.R.E.S.C.O., PROFARM, PTK Centertel, SGB-TRANS-LEASING Polskie Towarzystwo Leasingowe, Silny & Salamon, SKOK im. Stefczyka, TYTANIUM Rental, Work Service,  Straż Miejska w Gdańsku, Straż Miejska w Szczecinie,  Vectra , PKP CARGO,  UPS, SOKOŁÓW, HPE8, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim, Kiloutou Polska SA, PGNIG, Patrizia ARYTON, Allegro, Totalizator Sportowy, Xella,

Grzegorz Słaba

Doświadczony trener i coach, pedagog sportowy, wykładowca akademicki, ekspert psychofizjologii  stresu i kontroli emocji. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Brian Tracy College International. Instruktor Hat-ha Yogi i treningów oddechowych, nauczyciel medytacji i koncentracji ZEN, systemu Mindfulness- M&BSR oraz treningu autogennego Shultza i Jacobsona.

Współtwórca pierwszego w Polsce systemu kontroli emocji i redukcji stresu M&BSR -Mind & Body Stress Reduction – pod kątem pracy z ciałem, psychologią mentalną i treningiem autogennym, bazującym na doświadczeniach i odkryciach naukowych systemów takich jak : YOGA, MINDFULLNES, ZEN, ROLFING oraz systemu redukcji napięcia powięziowego TRE- Trauma Release Exercises.

Przez ostatnie 20 lat realizował projekty szkoleniowe i doradcze dla wielu krajowych i międzynarodowych firm takich jak: IKEA, BRW, KGHM, VOLKSWAGEN GROUP, BNP PARIBAS, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB, INNOGY, PFLEIDERER, BOSH-SIEMENS, ORIFLAME, DR.OETKER, ABB, CEWE, ŻYWIEC, BWI POLAND, PWPW, TZMO, KIMBALL, JOHNSON CONTROLS, BWI, DNV, RABEN, VECTRA, LPP, NORDEA BANK i wiele innych.

Uczestniczył  w wielu procesach poprawiających jakość i efektywność pracy w firmach oraz w grupach projektowych, których celem była optymalizacja i poprawa efektywności funkcjonowania pracowników w segmencie redukcji stresu i kontroli emocji opartej na MBSR. Jego autorskie rozwiązania zwalczania i kontroli nadmiernego stresu w pracy, głębokiego przeciążenia  napięcia neuromięśniowego i wypalenia zawodowego są stosowane z powodzeniem w praktyce w wielu firmach w Polsce.

Grzegorz od wielu lat specjalizuje się w tworzeniu efektywnych standardów pracy dla firm, identyfikowaniu problemów związanych z psychofizjologią stresu i emocji oraz ergonomii pracy ciała i umysłu na stanowiskach biurowych. Wprowadza  z dużą skutecznością nowe praktyczne techniki w dziedzinie dysfunkcji kręgosłupa oraz układów mięśniowo-szkieletowych pod nazwą „kręgosłup w stresie dla firm”. Bierze czynny udział w wielu projektach badawczych i naukowych w zakresie doskonalenia programów rozwojowych dla firm.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć indywidualnych jak i w dużych grupach co umożliwia dobre zrozumienie potrzeb klientów w tym obszarze, oraz przygotowanie adekwatnych treningów i szkoleń opartych na konkretnej praktyce i angażujących ćwiczeniach warsztatowych.