Home » Szkolenie » E-194 Escherichia coli i bakterie grupy coli w wodzie – Wykrywanie i oznaczanie wg PN-EN ISO 9308-1:2014 wraz z elementami dobrych praktyk laboratoryjnych.

szkolenia

E-194 Escherichia coli i bakterie grupy coli w wodzie – Wykrywanie i oznaczanie wg PN-EN ISO 9308-1:2014 wraz z elementami dobrych praktyk laboratoryjnych.

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej na temat badania w wodzie Escherichia coli i bakterii grupy coli.

Szkolenie obejmuje informacje na temat Escherichia coli i bakterii grupy coli, wymagań prawnych ich badania w wodzie, a także metodologii wykrywania i oznaczania opartej na PN-EN ISO 9308-1:2014. Uwzględnia również Dobre Praktyki Laboratoryjne oraz studium przypadku najczęściej popełnianych błędów w zakresie oznaczania Escherichia coli i bakterii grupy coli.

Zakres szkolenia:

 • Wymagania obszaru regulowanego prawnie w odniesieniu do badania obecności Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie.
 • Charakterystyka Escherichia coli i bakterii grupy coli
  -Klasyfikacja
  -Właściwości
  -Źródło i Środowisko występowania
  -Ryzyka dla ludzi i instalacji jakie niesie ze sobą obecność Escherichia coli i bakterii grupy coli
 • Pożywki
 • Metody
  -Charakterystyka Metody filtracyjnej
  -Charakterystyka Metody powierzchniowej
  -Charakterystyka Metody wgłębnej
 • Przeprowadzenie badania wg PN-EN ISO PN-EN ISO 9308-1:2014
  -Przygotowanie próbki analitycznej
  -Filtracja membranowa
  -Inkubacja płytek
  -Odczyt i Identyfikacja
  -Potwierdzenie ważności badania
 • Wyrażanie i Raportowanie wyników
 • WSKAZÓWKI i PRZYKŁADY Z ŻYCIA LABORATORIUM
  -GLP w laboratorium mikrobiologicznym
  -Zakażenie wtórne – przykłady świadczące o zakażeniu wtórnym w trakcie analizy
  -Norma PN-EN 9308-1:2014-12 A1:2017
 • Pytania i Odpowiedzi

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników mikrobiologicznych laboratoriów badania wody – tych którzy zaczynają pracę z Escherichia coli i bakteriami grupy coli jak i tych, którzy pragną rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę

Harmonogram spotkania: 23.03.2023, godz. 10:00- 11:30  

Prowadząca:  Maria Czuba-Latoń – Mikrobiolog praktyk i pasjonatka z 14 letnim doświadczeniem, specjalizuje się w badaniach mikrobiologicznych wody oraz identyfikacji ryzyka mikrobiologicznego w przemyśle napojowym. Opracowuje materiały i przeprowadza międzynarodowe szkolenia w zakresie szeroko pojętej mikrobiologii produkcyjnej (GLP, Identyfikacje mikrobiologiczne, plany kontroli, walidacje alternatywnych metod badawczych mikrobiologicznych). Odgrywa aktywna rolę jako audytor wiodący procesów produkcyjnych w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności. Posiada doświadczenie w certyfikacji pracowników w zakresie mikrobiologii, bierze udział we wdrażaniu międzynarodowych standardów w laboratoriach.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)