Home » Szkolenie » E-191 Zasady udostępniania wody wodociągowej z dystrybutorów, poidełek

szkolenia

E-191 Zasady udostępniania wody wodociągowej z dystrybutorów, poidełekWebinar kierujemy do:

dyrektorów szkół/placówek szkolno-wychowawczych,
– kierowników technicznych w szkołach/placówkach szkolno-wychowawczych,
– osób które w firmach, szpitalach, galeriach handlowych i innych instytucjach/miejscach  zarządzają dystrybucją wody do spożycia przez ludzi 

Podczas webinaru omówione zostaną:

  • Jakość wody zasilającej urządzenia dystrybucyjne

  • Co powinno obejmować badanie?

  • Wybór optymalnego rodzaju urządzeń dystrybucyjnych

  • Lokalizacja urządzeń, ilość, warunki rozmieszczenia urządzeń

  • Przygotowanie urządzeń po ich podłączeniu do instalacji i dłuższej przerwie w użytkowaniu (zakres czynności i badań)

  • Kontrola jakości wody do picia – szczególne uwzględnienie jakości mikrobiologicznej

  • Parametry fizykochemiczne, mikrobiologiczne (zakres i wartości parametryczne)

  • Wymaganiach Inspekcji Sanitarnej

Harmonogram:  21 października 2022,  godz.13:00 – 15:00

Prowadzący:
Mirosław Wende
–  Specjalista ds. analiz z ponad 30 letnim stażem pracy, wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań wody i ścieków oraz pobierania próbek
Prowadząca:  Anna Magdzińska – ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów badawczych przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej; kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego w PSSE w Toruniu


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)