Home » Szkolenie » E-183 Jak przygotować i przeprowadzić audyt wewnętrzny w mikrobiologicznym laboratorium badawczym?

szkolenia

E-183 Jak przygotować i przeprowadzić audyt wewnętrzny w mikrobiologicznym laboratorium badawczym?

Podczas webinarium omówione zostaną:
zasady oceny kompetencji technicznych w obszarze badań mikrobiologicznych w zakresie wymagań dotyczących zasobów, procesu i systemu zarządzania w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Webinarium kierujemy do:
Pracowników laboratoriów mikrobiologicznych wykonujących analizy w próbkach wody oraz żywności.
Zapraszamy do udziału analityków rozpoczynających pracę w zawodzie oraz personel doświadczony, uzupełniających kompetencje w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych w laboratorium.

Harmonogram:  11 czerwca  2024,  godz. 13:00 – 14:30

Prowadząca:  Anna Magdzińska – ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów badawczych przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej; kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego w PSSE w Toruniu.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)