Home » Szkolenie » E-182 Nowe obowiązki w gospodarce odpadami

szkolenia

E-182 Nowe obowiązki w gospodarce odpadami

Webinarium skierowane jest do podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami, w szczególności w okresie dostosowania się do nowych wymogów.

 Omówione zostaną wymogi dotyczące magazynowania odpadów, w tym olejów odpadowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, określone między innymi w przepisach:

– w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;
– w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi;
– ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
– ustawy o bateriach i akumulatorach.

Ponadto omówione zostaną wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów wraz z kontrolą tych przepisów na drodze.

Harmonogram: 12.04.2022, godz.09:30 – 11:30

Podczas spotkania będzie można zadawać pytania za pomocą mikrofonu i czatu.

Prowadzący: Grzegorz Rząska – wieloletni pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska (2004-2020), specjalista do spraw gospodarki odpadami, niezależny konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, ekspert Polskiego Centrum  Akredytacji. Praktyk z bogatym doświadczeniem w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących gospodarki odpadami.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)