Home » Szkolenie » E-179 Zamówienia in house w praktyce samorządowej z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO i Sądu Zamówień Publicznych

szkolenia

E-179 Zamówienia in house w praktyce samorządowej z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO i Sądu Zamówień Publicznych

Webinarium skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych

Celem jest
omówienie przesłanek oraz trybu udzielania tzw. zamówień in house
Podczas webinarium szeroko zostanie omówione najnowsze orzecznictwa KIO i Sądu Zamówień Publicznych

Harmonogram: 19.10.2021, godz. 10:00 – 12:00
Podczas spotkania będzie można zadawać pytania za pomocą mikrofonu i czatu.


Prowadzący:

 

Maciej Kiełbus – partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu;  specjalista w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej; stały współpracownik ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego; redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo Dla Samorządu”; autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce prawa administracyjnego; aktywny uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów dotyczących prawa administracyjnego.

 

Konrad Różowicz – prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnego. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej nabył doświadczenie w obsłudze prawnej zamawiających, wykonawców oraz podwykonawców doradzając im zarówno w zakresie spraw związanych z planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych, ubieganiem się o uzyskanie zamówień, jak również powstających w związku z realizacją umów w sprawie zamówień publicznych czy umów o podwykonawstwo. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Swoją pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową. Autor książek, komentarzy praktycznych, dziesiątków artykułów specjalistycznych oraz naukowych publikowanych w czasopismach zamówieniowych, w tym szeregu dotyczących nowego P.z.p. Trener z bogatym doświadczeniem w szkoleniach grupowych oraz konsultacjach indywidualnych.

 

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)Zapraszamy !