Home » Szkolenie » E-178 Badania międzylaboratoryjne

szkolenia

E-178 Badania międzylaboratoryjne

Podczas webinaru omówione zostanie:

  • Ułożenie planu badań PT, oraz międzylaboratoryjnych.

  • Analiza poddyscyplin.

  • Analiza raportu z badań międzylaboratoryjnych, oraz PT.         

  • Jak ocenić organizatora badań międzylaboratoryjnych, oraz PT.

  • Monitorowanie kompetencji personelu, doskonalenie za pomocą odtwarzalności.

  • Trendy badań biegłości, dodatkowa praca, czy skarbnica wiedzy ?

Harmonogram : 24.06.2021  godz. 13.00 – 14.30

Prowadzący:  Katarzyna Ulas – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości –  chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i audytor wewnętrzny  (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie  z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach –  inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

Zapraszamy!