Home » Szkolenie » E-177 Metody terenowe. Szybka analiza, brak odpadów. Walidacja, oraz szacowanie niepewności pomiarowej. Monitoring analiz technologicznych

szkolenia

E-177 Metody terenowe. Szybka analiza, brak odpadów. Walidacja, oraz szacowanie niepewności pomiarowej. Monitoring analiz technologicznych

Szkolenie kierujemy  do laboratoriów badawczych zajmujących się na co dzień badaniami technologicznymi.

Podczas webinaru omówione zostanie:

  • Wdrożenie tych metod w laboratorium.
  • Potwierdzenie prawidłowej realizacji procesu analitycznego.
  • Budżet niepewności.
  • Potwierdzenie ważności wyników.
  • Zatwierdzenie badań (fizyko-chemicznych) przez właściwego Państwowego, lub Granicznego Inspektora Sanitarnego.

Harmonogram : 22.06.2021  godz. 13.00 – 14.30

Prowadzący:  Katarzyna Ulas – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości –  chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i audytor wewnętrzny  (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie  z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach –  inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

Zapraszamy!