Home » Szkolenie » E-173 Sposoby likwidacji odorów w sieci kanalizacyjnej. Stosowane metody, praktyczne rozwiązania.

szkolenia

E-173 Sposoby likwidacji odorów w sieci kanalizacyjnej. Stosowane metody, praktyczne rozwiązania.

 

Zbyt długi czas transportu ścieków sieciami kanalizacyjnymi, sprzyja powstawaniu warunków beztlenowych
i zagrożeń wynikających z pojawienia się w konsekwencji substancji uciążliwych zapachowo. Odory są jedną
z przyczyny degradacji substancji budowlanej sieci kanalizacyjnej i pracujących tam urządzeń. Zagrożone są również elementy technologiczne oczyszczalni ścieków, na przykład komory rozprężne, instalacje do mechanicznego oczyszczania ścieków (sita, kraty, osadniki wstępne). Najważniejszym zagrożeniem są jednak dla operatorów sieci kanalizacyjnej eksploatatorów oczyszczalni.

W wielu krajach w XX wieku przyjęto rozwiązania prawne o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej (tzw. ustawy odorowe), chociaż w trakcie ich wprowadzania występował często opór środowisk wielu sektorów gospodarki.

Również w Polsce mamy rozwiązania prawne w tym zakresie.
Wykonanie badań i analiza wyników pozwala na znalezienie optymalnego rozwiązania problemu uciążliwości odorowej, będącej również głównym powodem skarg ludności na działanie systemu odprowadzania czy mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków.
Tym i innymi zagadnieniami dotyczącymi likwidacji odorów zajmiemy się podczas webinaru.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich przedstawicieli środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego, od projektantów po eksploatatorów sieci kanalizacyjnej.

Harmonogram: 13.09.2022. godz. 13:00 – 14:30

Prowadzący: Eugeniusz Klaczyński – technolog i praktyk z wieloletnim doświadczeniem, dyrektor ds. kontraktów (gospodarka wodno-ściekowa) w Envirotech. Autor  książki „Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji”  a także licznych publikacji.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)Zapraszamy !