Home » Szkolenie » E-172 Monitoring systemu wodociągowego

szkolenia

E-172 Monitoring systemu wodociągowego

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy o monitoringu sieci wodociągowej w zakresie bieżącej eksploatacji i wykorzystania danych do jej optymalizacji.

Szkolenie obejmuje informacje dotyczące pomiaru parametrów hydraulicznych sieci wodociągowej, technologii budowy punktów pomiarowych, zastosowania telemetrii i wdrażania systemów SCADA.  W czasie szkolenia omówione zostaną zagadnienie związane z tworzeniem monitoringu w najważniejszych obiektach wodociągowych, tj. hydrofornie, punkty strefowe, punkty sprzedaży wody, reduktory ciśnienia i zbiorniki. Przegląd punktów monitoringu podsumujemy zagadnieniami dotyczącymi systemów SCADA i systemami do zarządzania danymi pomiarowymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się eksploatacją sieci wodociągowej, wykrywaniem i lokalizacją wycieków, obniżaniem strat wody. Pozyskana wiedza będzie pomocna również osobom zajmującym się systemami GIS czy budową modeli hydraulicznych.

Szkolenie zainteresuje również kadrę kierowniczą i osoby decyzyjne związane z wprowadzaniem ulepszeń
i poszukiwaniem oszczędności lub dodatkowych zysków w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Podczas webinarium omówione zostaną:

  • Monitoring hydrofornii

  • Monitoring punktów strefowych

  • Monitoring punktów sprzedaży wody

  • Monitoring punktów redukcji ciśnienia

  • Monitoring zbiorników wody

  • Systemy zarządzania danymi pomiarowymi

Harmonogram:  31.09.2023,  godz. 10:00 – 11:30 

Prowadzący: Kamil Świętochowski

Doświadczenie zawodowe

Wiele lat temu zaczynał swoją karierę zawodową jako specjalista ds. diagnostyki sieci (wykrywanie i lokalizacja wycieków), by w miarę upływu czasu stać się specjalistą w zakresie ogranicza strat wody. Monitoring sieci, zdalne odczyty wodomierzy czy systemy SCADA stały się podstawowymi narzędziami w jego pracy. Kolejne lata przyniosły nowe wyzwania powiększając doświadczenie o modelowanie matematyczne systemów wod-kan oraz tworzenie systemów klasy GIS.
Zdobywane przez lata doświadczenie, wiedza i umiejętności zostały połączone tworząc Kierownika Projektów Zintegrowanych Systemów Zarządzania Sieciami WOD-KAN.
Od kilku lat wspiera Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne w rozwiazywaniu problemów eksploatacyjnych oraz pełni funkcje Kierownika Projektu lub Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wdrożenia Systemów Zarządzania (GIS, SCADA, MODEL, ERP, BILING).

Specjalizacja

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Siecią Wodociągowa i Kanalizacyjną. Łączy umiejętności Zarządzania Projektami z wiedzą z zakresu cyfryzacji i inżynierii. W swojej pracy ceni sobie osiąganie jak najlepszych wyników przy minimalizacji kosztów zgodnie z LCC.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej w dyscyplinie inżyniera środowiska. Doktorant Politechniki Białostockiej. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu doboru rozwiązań problemów eksploatacyjnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)