Home » Szkolenie » E-17 Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni według nowej normy PN-EN ISO 5667-6:2016-12.

szkolenia

E-17 Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni według nowej normy PN-EN ISO 5667-6:2016-12.

Nowa norma wprowadza zasady, które należy stosować przy projektowaniu programów i technik pobierania próbek wód oraz postępowania z próbkami, pobranymi z rzek i strumieni do oceny cech fizycznych i chemicznych.