Home » Szkolenie » E-169 Cyfryzacja obiektów wodno-ściekowych – Systemy Informacji Przestrzennej (GIS)

szkolenia

E-169 Cyfryzacja obiektów wodno-ściekowych – Systemy Informacji Przestrzennej (GIS)

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy o możliwości cyfryzacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych i korzyściach jakie może przynieść wdrożenie GIS.

Szkolenie obejmuje zapoznanie uczestników ze światem cyfrowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Zaczniemy od podstawowych terminów i zasad, a  także omówimy różnice względem programów CAD i cyfrowej mapy zasadniczej. Budowa cyfrowej bazy danych niesie ze sobą wiele wyzwań. W trakcie szkolenia omówimy najważniejsze kwestie związane z tym procesem dla obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. Do przeprowadzenia cyfryzacji niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie. Rynek dostarcza nam wiele możliwości zarówno komercyjnych jak i typu open source. Systemy GIS możemy wykorzystać w wielu aspektach codziennej eksploatacji oraz do optymalizacji i projektowania. Webinarium zakończymy rozmową o możliwych rozszerzeniu funkcjonalności GIS-u oraz o dobrych praktykach z różnych wdrożeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy zainteresowani są tematem GIS i cyfryzacją informacji o sieci wod-kan. Korzyści z udziału webinarium wyniosą również osoby, które coraz częściej słyszą o tajemniczym systemie GIS lub muszą taki system zakupić w ramach realizowanego projektu.

Szkolenie zainteresuje również kadrę kierowniczą i osoby decyzyjne związane z wprowadzaniem ulepszeń
i poszukiwaniem oszczędności lub dodatkowych zysków w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Podczas webinarium omówione zostaną:

  • Pryncypia systemów GIS
  • Proces cyfryzacji obiektów wodociągowych
  • Proces cyfryzacji obiektów kanalizacyjnych
  • Podstawowe moduły systemów GIS
  • Rozszerzenia systemów GIS

Harmonogram:  7.10.2022,  godz. 12:30 – 14:00 

Prowadzący: Kamil Świętochowski 

Doświadczenie zawodowe

Wiele lat temu zaczynał swoją karierę zawodową jako specjalista ds. diagnostyki sieci (wykrywanie i lokalizacja wycieków), by w miarę upływu czasu stać się specjalistą w zakresie ogranicza strat wody. Monitoring sieci, zdalne odczyty wodomierzy czy systemy SCADA stały się podstawowymi narzędziami w jego pracy. Kolejne lata przyniosły nowe wyzwania powiększając doświadczenie o modelowanie matematyczne systemów wod-kan oraz tworzenie systemów klasy GIS.
Zdobywane przez lata doświadczenie, wiedza i umiejętności zostały połączone tworząc Kierownika Projektów Zintegrowanych Systemów Zarządzania Sieciami WOD-KAN.
Od kilku lat wspiera Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne w rozwiazywaniu problemów eksploatacyjnych oraz pełni funkcje Kierownika Projektu lub Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wdrożenia Systemów Zarządzania (GIS, SCADA, MODEL, ERP, BILING).

Specjalizacja

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Siecią Wodociągowa i Kanalizacyjną. Łączy umiejętności Zarządzania Projektami z wiedzą z zakresu cyfryzacji i inżynierii. W swojej pracy ceni sobie osiąganie jak najlepszych wyników przy minimalizacji kosztów zgodnie z LCC.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej w dyscyplinie inżyniera środowiska. Doktorant Politechniki Białostockiej. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu doboru rozwiązań problemów eksploatacyjnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)