Home » Szkolenie » E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych(piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10

szkolenia

E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych(piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10

Niniejsza część normy ISO 5667 nie ma zastosowania do pobierania próbek związanych z codzienną kontrolą wody podziemnej używanej do celów spożywczych.

Podczas webinaru omówione zostaną:

  • plany pobierania próbek,
  • ocena pobranych próbek
  • schematy pobierania próbek i ocena
  • ocena osób pobierających i kwalifikacja próbek
  • sprzęt wykorzystywany podczas pobierania próbek
  • utrwalanie i transport
  • badania terenowe

Harmonogram:  17.03. 2022  godz. 08:30-11:30

Prowadzący: Mirosław Wende – wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem, praktycznym w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań wody i ścieków


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)