Home » Szkolenie » E-160 Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków – nowe rozwiązania dla branży wod-kan: Preparaty DuoBent

szkolenia

E-160 Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków – nowe rozwiązania dla branży wod-kan: Preparaty DuoBent

Wiele oczyszczalni boryka się z okresowymi problemami technologicznymi takimi jak brak sedymentacji osadu czynnego, brak klarowności ścieku oczyszczonego, przeciążenie ładunkiem zanieczyszczeń czy piana biologiczna występująca w reaktorze biologicznym.

 

Preparaty DuoBent odpowiadają na zapotrzebowanie rynku wpływając na :

– ograniczenie liczebności bakterii promieniowców

– szybką poprawę właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego

– poprawę klarowności cieczy nadosadowej

– redukcję zawiesiny pływającej

– zapobieganie flotacji osadu w osadnikach wtórnych

– redukcja ładunku zanieczyszczeń

– poprawę parametrów ścieku oczyszczonego

 

Fizykochemiczny mechanizm działania Preparatu wspomaga dodatkowo wydajność procesu zagęszczania osadu w komorach stabilizacji tlenowej, jak również wpływa na poprawę parametrów procesu odwodnienia osadu.

Prelegent :

Mateusz Marć – Dyrektor ds. rozwoju produktów, Hekobentonity Sp. z o.o.

Szkolenie kierowane jest to przedstawicieli  i pracowników oczyszczalni ścieków jak również osób decyzyjnych w Przedsiębiorstwach Wodociągowo – Kanalizacyjnych.

Harmonogram : 28.06.2021r. 10.00-12.00