Home » Szkolenie » E-147 Warsztaty eksperckie dla branży laboratoryjnej w zakresie wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

szkolenia

E-147 Warsztaty eksperckie dla branży laboratoryjnej w zakresie wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Szkolenie ma mieć charakter spotkania z ekspertem, który będzie udzielał odpowiedzi na Państwa pytania czy nurtujące problemy w zakresie utrzymania kompetencji technicznych.

W tej części skupimy się głównie na bieżących problemach w zakresie wymagań pkt. 6 i 7 normy odniesienia tj. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Jednak przebieg spotkania i szczegółowa tematyka oraz wybór konkretnych zagadnień będzie uzależniony od Państwa oczekiwań wyrażonych w postaci pytań do eksperta.

Zagadnienia poruszane w tej części cyklu warsztatów eksperckich mogą dotyczyć np.:
– monitorowania kompetencji personelu,
– zapewnienia spójności,
– monitorowania warunków środowiskowych,
– nadzoru nad wyposażeniem ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania odstępów między wzorcowaniami i analizy trendów,
– planowania procesu walidacji/weryfikacji metod badawczych,
– oceny niepewności pomiaru, uczestnictwa i wykorzystaniu wyników PT/ILC czy prowadzenia kart kontrolnych itp.

Warsztaty będą miały formę swobodnej dyskusji, wymiany spostrzeżeń, w trakcie których ekspert będzie udzielał odpowiedzi i wyjaśnień.

W celu bardziej efektywnego wykorzystania zaplanowanego na spotkanie czasu zachęcamy Państwa do wcześniejszego formułowania zapytań i opisu nurtujących Państwa zagadnień.

Aby ekspert mógł się przygotować prosimy o nadsyłanie pytań, zagadnień do poruszenia
do 22 marca na adres magda.w@gfw.pl.

Spotkanie jest kierowane w szczególności do:

  • kierowników i pracowników technicznych laboratorium.
  • pracowników działów jakości;
  • auditorów wewnętrznych;
  • kierowników i członków zespołów projektowych w laboratorium

Harmonogram: 29.03.2021 godz. 13:00 – 14:30

ProwadzącaIwona Madejska – Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

Zapraszamy!