Home » Szkolenie » E-146 Omówienie zmian w Nowej Dyrektywie Wodnej odnoszących się do bieżącej pracy laboratorium

szkolenia

E-146 Omówienie zmian w Nowej Dyrektywie Wodnej odnoszących się do bieżącej pracy laboratorium

Zagadnienia które zostaną omówione podczas webinaru:

  • Nowa Dyrektywa UE.
  • Metodyki oznaczania nowych parametrów jakości wody.
  • Na co należy się przygotować
  • Dyrektywa, jakie zmiany mogą nas czekać w wyniku wprowadzonych zmian

Harmonogram: 22.04.2021  godz. 13:00 – 14:30

Szkolenie kierujemy w szczególności do:

  • kierowników i pracowników laboratorium
  • osób zainteresowanych tematem

Prowadząca:  Katarzyna Ulas  – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości –  chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny  (wiodący i techniczny), pedagog.
Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie  z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach
–  inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

Zapraszamy!