Home » Szkolenie » E-144 Problemy przy oznaczaniu barwy

szkolenia

E-144 Problemy przy oznaczaniu barwyZagadnienia omówione podczas webinaru:

– Wykonywanie badania barwy zgodnie z normą PN-EN ISO 7887:2012 metoda C i D.
– Najczęstsze problemy
– Zapewnienie jakości wyników
– Spójność pomiarowa
– Zapisy techniczne

Harmonogram: 09.06.2021r.  godz. 13:00 – 14:30

Prowadząca: Katarzyna Ulas  – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości –  chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny  (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie  z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach –  inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.


Zapraszamy!