Home » Szkolenie » E-141 Najczęściej popełniane błędy przy oznaczeniach metodami miareczkowymi

szkolenia

E-141 Najczęściej popełniane błędy przy oznaczeniach metodami miareczkowymi

Zagadnienia które zostaną omówione podczas webinariu:

  • Wykonywanie badań miareczkowania.
  • Miareczkowanie chlorków potencjometryczne, argentometria.
  • Miareczkowanie indeksu nadmanganianowego – nadmanganianometria.
  • Spójność pomiarowa, dokumentowanie zapisów technicznych

Harmonogram: 21.05.2021  godz. 13:00 – 14:30

Szkolenie kierujemy w szczególności do:

  • kierowników i pracowników laboratorium
  • osób zainteresowanych tematem

Prowadząca:  Katarzyna Ulas  – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości –  chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny  (wiodący i techniczny), pedagog.
Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie  z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach
–  inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

Zapraszamy!