Home » Szkolenie » E-130 Wodociągi Przyszłości – praktyczne przykłady dobrych praktyk wynikających z cyfryzacji obiektów gospodarki wodno -ściekowej

szkolenia

E-130 Wodociągi Przyszłości – praktyczne przykłady dobrych praktyk wynikających z cyfryzacji obiektów gospodarki wodno -ściekowej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję serii Wodociągów Przyszłości na których przedstawiciele PWIK z terenów Polski, wraz z przedstawicielami firm proponujących rozwiązania technologiczne, podzielą się swoimi doświadczeniami wynikającymi z cyfryzacji (biuro obsługi klienta, systemy zarządzania wewnętrznego) i zdalnych odczytów wodomierzy oraz monitorowaniu strat wody.

Szkolenie poprowadzone będzie on-line , 18.03. 2021r. w godzinach 10.30-13.30

Program oraz karta zgłoszenia w załączniku.