Home » Szkolenie » E-13 ABC oznaczania azotu całkowitego i azotu Kjeldahla w próbkach wody i ścieków

szkolenia

E-13 ABC oznaczania azotu całkowitego i azotu Kjeldahla w próbkach wody i ścieków

Drugie z cyklu czterech webinariów poświęconych oznaczaniu wybranych parametrów w próbkach wody i ścieków.

W treści webinarium znajdą się problemy analityczne związane z ograniczeniami metod i przygotowaniem próbek do oznaczenia (sposoby mineralizacji, kontrola jakości procesu) azotu całkowitego i azotu Kjeldahla. Przedstawiona będzie realizacja badań od zasady metody do wyniku końcowego oraz metody obliczeniowe, kontrola jakości, zapisy i nadzór nad zapisami.

Start webinarium godzina 10:00.