Home » Szkolenie » E-122 Ocena niepewności pomiaru metod fizykochemicznych – jak uniknąć podstawowych błędów w trakcie konstruowania budżetu niepewności

szkolenia

E-122 Ocena niepewności pomiaru metod fizykochemicznych – jak uniknąć podstawowych błędów w trakcie konstruowania budżetu niepewnościCelem spotkania
jest omówienie najczęściej popełnianych błędów w procesie oceny niepewności pomiaru metod fizykochemicznych i przedstawienie praktycznych wskazówek w doborze właściwego algorytmu postepowania
w tym zakresie.

W trakcie spotkania, prowadzonego w oparciu o konkretne przykłady będą omówione m.in. następujące zagadnienia;

  • Różne podejścia do szacowania niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania
  • Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności
  • Monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu
  • Metody weryfikacji oszacowanych niepewności wyników pomiarów na podstawie udziału w programach PT/ILC
    oraz danych z procesu potwierdzania ważności wyników
  • Czynniki wpływające na konieczność modyfikacji budżetu niepewności
  • Główne przyczyny przeszacowania/niedoszacowania niepewności wyników pomiaru
  • Praktyczne przykłady najczęściej występujących błędów w konstruowaniu budżetu niepewności

Szkolenie kierujemy do pracowników laboratoriów badawczych odpowiedzialnych za proces
walidacji/weryfikacji i oceny niepewności pomiarów metod fizykochemicznych.

Harmonogram: 08.02.2021 godzina 13:00-14:30

Prowadząca:  Iwona Madejska – Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.