Home » Szkolenie » E-121_2 Usuwanie farmaceutyków ze ścieków. Wydarzenie w ramach projektu Less is More

szkolenia

E-121_2 Usuwanie farmaceutyków ze ścieków. Wydarzenie w ramach projektu Less is More

 

Usuwanie farmaceutyków ze ścieków

Wydarzenie w ramach projektu Less is More

Mikrozanieczyszczenia takie jak farmaceutyki, biocydy i substancje zaburzające gospodarkę hormonalną mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko, szczególnie w przypadku wrażliwych odbiorników. W większości obecne ograniczenia dopływu mikrozanieczyszczeń docierających do oczyszczalni ścieków (OŚ) z przemysłu, gospodarstw domowych i szpitali są niewielkie, a obecnie stosowane technologie oczyszczania często niewysterczające aby je usunąć .To sprawia, że OŚ stanowią źródło zrzutu wielu z tych substancji. Dlatego konieczna będzie modernizacja oczyszczalni ścieków. Stosowanie zaawansowanych technologii usuwania mikrozanieczyszczeń dodatkowo umożliwi również ponowne wykorzystanie wody do różnych celów.

Ogólną ideą projektu Less is More było przetestowanie nowych, opłacalnych rozwiązań technologicznych do usuwania farmaceutyków i innych CEC (zanieczyszczenia wzbudzające obawy), odpowiednich dla małych i średnich oczyszczalni ścieków oraz rozpowszechnianie informacji o nowych technologiach wśród użytkowników końcowych.

Działania projektu obejmowały demonstrację, testowanie i walidację rozwiązań do usuwania mikrozanieczyszczeń. Trzy pilotażowe instalacje zostały zaprojektowane, zbudowane i zainstalowane na oczyszczalniach ścieków w Danii, Szwecji i na Litwie. Główną ideą pilotów było opracowanie i przetestowanie technologii separacji w oparciu o procesy membranowe i węgiel aktywny w różnych kombinacjach. Rozwiązania zostały przetestowane pod kątem poprawy bilansu energetycznego poprzez ekstrakcję organicznych produktów resztkowych o wysokiej zawartości energii uzyskanych w wyniku filtracji membranowej i ponowne ich wykorzystanie do produkcji biogazu. Dokonany został również przegląd możliwości ponownego wykorzystania uzdatnionej wody. Efektem projektu jest również skonsolidowane sprawozdanie z oceny efektywności energetycznej i opłacalności.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane wyniki z trzech stacji pilotowych oraz wstępny koncept instalacji usuwania farmaceutyków na OŚ w Słupsku.

Harmonogram spotkania:  8.06.2021  Godzina 13:00-14.30

Wprowadzenie i prezentacja projektu Less is More, GFW, Beata Szatkowska

Prezentacja wyników ze stacji pilotowej w Svedali w Szwecji (KOAG/FLOK –> Mikrosita –> MF/UF –> GAC, jako oczyszczanie bezpośrednie), Politechnika LTH, Åsa Davidsson & Michael Cimbritz

Prezentacja wyników ze stacji pilotowej w Slagelse w Dani (membrany –> GAC–> UV, jako doczyszczenie po ciągu głównym), Gmina Slagelse, Ulf Nielsen

Prezentacja wyników ze stacji pilotowej w Kretinga na Litwie (GAC, jako doczyszczenie po ciągu głównym), Wodociągi w Kretinga/Sweco, Kasparas Grazinskas

Koncept instalacji usuwania farmaceutyków na OŚ w Słupsku, MPWIK Kraków, Bartosz Łuszczek; Uniwersytet Gdański, Ewa Siedlecka.

ZAPRASZAMY!