Home » Szkolenie » E-119 Prawo zamówień publicznych dla branży wod-kan

szkolenia

E-119 Prawo zamówień publicznych dla branży wod-kan

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują całkowicie nowe przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych. Niewątpliwie będą one miały duży wpływ na działalność podmiotów z sektora wod-kan – zarówno dla zamawiających, jak i dla przedsiębiorców ubiegających sie o publiczne kontrakty w tym sektorze.

 

Celem szkolenia jest omówienie kluczowych instytucji ustawy z dnia 11 września 201 r. Praw zamówień publicznych. Podczas szkolenia, uzyskasz m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

– jakie są skutki zmiany definicji „działalności sektorowej w zakresie gospodarki wodnej”?

– jakie są nowe zasady wykluczania wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

– czy inwestycje budowlane w sektorze wod-kan powinien poprzedzać konkurs?

– kiedy zamawiający ma obowiązek sporządzić raport z realizacji zamówienia?

– jakie postanowienia nie mogą, a jakie powinny znaleźć się w umowach w sprawie zamówienia publicznego?

 

Szkolenie kierujemy do przedstawicieli zamawiających oraz wykonawców prowadzących działalność w sektorze gospodarki wodnej.

 

Harmonogram spotkania: 30.03.2021 start h. 10.00

 


Prowadzący:  dr Jarosław Kolasenior associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze wykonawców i zamawiających, w szczególności działających w branży wod-kan. Autor licznych publikacji naukowych oraz branżowych.