Home » Szkolenie » E-118 Sprawozdania jakości wody basenowej – interpretacja wyników, omówienie parametrów oraz ich wpływ na jakość wody

szkolenia

E-118 Sprawozdania jakości wody basenowej – interpretacja wyników, omówienie parametrów oraz ich wpływ na jakość wody

UWAGA ZMIANA DATY NA 12.03.2021 R. 

Szanowni Państwo,

W myśl obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz.U. 2015  poz.2016)

zarządca pływalni jest w obowiązku regularnie badać wodę w strefie basenowej. Analizując sprawozdania z badań wody pobranej ze strefy basenowej, można określić czy jest ona bezpieczna dla zdrowia ludzi. W przypadku braku regularnej kontroli jakości wody na pływalni lub niewłaściwej oceny sprawozdań z badań, może np. dojść do rozprzestrzeniania się zakażeń, którymi nosicielami mogą być nieświadomi użytkownicy.

Podczas szkolenia zostaną omówione:

  • parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne wody basenowej,
  • ich wpływ na zdrowie człowieka,
  • ich wpływ na jakość wody,
  • przykładowe działania naprawcze, które doprowadzą jakość wody do prawidłowych norm,
  • przykładowe sprawozdania z badań wody z nieprawidłowościami.

HARMONOGRAM WYDARZENIA:  12.03.2021 r. Godzina 10.00-13.00

Zapraszamy !