Home » Szkolenie » E-115 Cykl – Oczami praktyka. Organizacja laboratorium badania próbek wody do spożycia przez ludzi w zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym i mikrobiologicznym

szkolenia

E-115 Cykl – Oczami praktyka. Organizacja laboratorium badania próbek wody do spożycia przez ludzi w zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym i mikrobiologicznym

Zapraszamy na Cykl webinarów „Oczami praktyka” będzie prowadzony przez osoby związane na co dzień z pracami badawczymi oraz  organizacją  laboratorium w sekcji higieny komunalnej oraz w laboratorium analitycznym wody, ścieków i odpadów.

Program webinaru:

 • Podstawowe informacje o organizacji laboratorium badania wody i ścieków w zakresie badań fizycznych, chemicznych organoleptycznych i mikrobiologicznych

  – struktura laboratorium

  – wyposażenie pomiarowe, pomocnicze

 • Bezstronność personelu w organizacji laboratorium

 • Niezależność laboratorium w strukturze organizacyjnej

 • Pomieszczenia i stanowiska pracy

  – środowisko przeprowadzenia badań,

  – analiza sensoryczna,

  – pomieszczenia wagowe

Przewidujemy czas na dyskusje i zadawanie pytań.

Harmonogram: 20.04.2022, godz.13:00 – 15:00 

Prowadzący:

Anna Magdzińska –  ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów badawczych przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej; kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego w PSSE w Toruniu.

Mirosław Wende – Specjalista ds. analiz z ponad 30 letnim stażem pracy, wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań wody i ścieków oraz pobierania próbek


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)